Home Szkolenia wspinaczkowe Zimowy kurs taternicki

Zimowy kurs taternicki

Kurs odbywa się na Hali Gąsienicowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu "Betlejemka".

Zimowy kurs wspinaczkowy przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych. Do kursu mogą przystępować osoby legitymujące się ukończeniem letniego kursu taternickiego.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem. Może być organizowany w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim (typu alpejskiego).

Czas trwania: kurs powinien obejmować przynajmniej 14 dni zajęć.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do dwóch osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie.

 

 

 

Krzysztof Skoczylas - Instruktor Wspinaczki Skalnej, Taternictwa oraz Alpinizmu PZA, Instruktor AWF Wspinaczki Wysokogórskiej, Wspinaczki Sportowej.

 

Piotr Górka - Instruktor Wspinaczki Skalnej, Taternictwa PZA, Instruktor AWF Wspinaczki Wysokogórskiej, Wspinaczki Sportowej.

 

Uwaga!

Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź swojego instruktora!
Z racji iż zimowy kurs taternicki prowadzony jest w terenie górskim w warunkach zimowych, do prowadzenia tego rodzaju kursu niezbędne są uprawnienia instruktorskie o określonych kompetencjach. Kurs powinien prowadzić instruktor taternictwa lub alpinizmu PZA, instruktor AWF Wspinaczki Wysokogórskiej.
Listę licencjonowanych instruktorów znajdziesz tutaj.


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

Tematy wykładów
1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.
2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.
3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.
4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe - ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).
5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.
6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.
7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.
8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

Zajęcia praktyczne

1. Zapoznanie z rakami i czekanem:
- poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;
- poruszanie się po trawkach i skale;
- poruszanie się w lodzie.
2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:
- w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);
- w terenie skalno - trawiastym (śruby i inne, haki skalne - szukanie szczelin);
- w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych).
UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto - skalne, lodospad) samodzielnie założyć co najmniej po 10 punktów asekuracyjnych w każdym typie terenu.
3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu: co najmniej po 3 prowadzenia w każdym terenie.
4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.
5. Budowa jamy śnieżnej.
6. Biwak w górach.
7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.
8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.

Wspinaczki

Co najmniej 5 różnych dróg wspinaczkowych.

Cena:

2500 pln

Dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie: 600 35 19 90 (Krzysztof Skoczylas) lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.