Home O nas Regulamin

Regulamin ściany wspinaczkowej Totem

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu i zarejestrowaniu w recepcji u obsługi ściany.
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
 3. Prosimy o wejście na sportową część hali w strojach i obuwiu sportowym. Ubranie wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie dotyczy to osób towarzyszących na terenie kawiarenki.
 4. Zapraszamy do pozostawiania rzeczy wartościowych w depozycie w recepcji.

  OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 5. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 7. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 15 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/ prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą tez samodzielnie asekurować.
 8. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej.
 9. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z  terenu hali.
 11. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
 12. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ściany wspinaczkowej TOTEM.

  PRZEPISY TECHNICZNE

 13. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 14. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba taka, za zgodą operatora może wspinać się ( ale nie asekurować!!! ), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
 15. Wszystkich nie umiejących asekurować oraz początkujących zapraszamy do udziału w indywidualnych lub grupowych szkoleniach organizowanych na naszej ścianie. Informacje można uzyskać u obsługi.
 16. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła ( ósemka ). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 17. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych ( najlepiej płytki Stichta lub kubka ). Prosimy o nie używanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne ( np. Gri-gri ) dopuszczamy do użycia jedynie przez ekspertów.
 18. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach na których wiszą liny. UWAGA!!! liny do asekuracji górnej nie nadają się do wspinania z asekuracją dolną.
 19. Wspinaczka z górną asekuracją na drogach nie wyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że potencjalne wahadło nie jest niebezpieczne.
 20. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.
 21. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach ( np. bulderownia ) wyposażonych w materace, UWAGA!!! - tylko do poziomu czerwonej linii oznaczonej na ścianie.
 22. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników  ściany, w szczególności:
  -przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
  -wspinanie nad lub pod inną osobą
  -asekurowanie w oddaleniu od ściany
 23. Do zmian w systemach asekuracji ( liny do asekuracji górnej ( wędki ), stanowiska, ekspresy itp ) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 24. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.
 25. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 26. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.
 27. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.

Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.

DZIĘKUJEMY!  
ZESPÓŁ TOTEM