Home Szkolenia wspinaczkowe
Przygotowaliśmy następujące rodzaje kursów:

Jeśli nie wiesz, który kurs jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, przejrzyj opisy poszczególnych rodzajów kursów. Na początku każdego opisu znajdziesz informację, do jakiej grupy osób adresowany jest dany kurs.

Polecamy również zajęcia w ramach wspinaczki rekreacyjnej dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych.

Zapraszamy do współpracy firmy chcące zorganizować dla swoich pracowników szkolenia integracyjne z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończone 15 lat i posiadanie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w kursie lub ukończone 18 lat,
  • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca w zakresie uprawiania wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności/braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczki skalnej (może być od lekarza rodzinnego),
  • dobry humor oraz chęć poznania NOWEGO

Opłata za kurs obejmuje:

  • opiekę instruktorską
  • szkolenie
  • wyposażenie w cały niezbędny sprzęt (również buty wspinaczkowe)
  • ubezpieczenie NNW

 

W naszej Szkole funkcjonuje system zniżek m.in. za terminowe wpłacenie zaliczki, dla grup itd. (szczegóły - kliknij cennik).

W razie złej pogody uniemożliwiającej realizację pełnego programu kursu ustalamy dodatkowe terminy dogodne dla uczestników kursu celem uzupełnienia niezrealizowanych punktów.

Ukończenie kursu jest gwarancją nabycia umiejętności niezbędnych do bezpiecznego uprawiania wspinaczki!